PSC Almaty

Regional/District/City Divisions

Head of District/City Divisions

 

Address

Phone

1

Almaty City Branch

Tynalina Gulbarshyn Beisekovna

Almaty, 050091, Abylaikhana street, 74а.

almatygor@gcvp.kz

8(727) 261-00-09

2

Alatau District Division

Bazikenova Kaliya Urkinchinovna

Almaty, 050091, Abylaikhana street, 74а.

8(727) 261-34-27

3

Almaly District Division

Agheeva Antonina Ivanovna

Almaty, 050091, Abylaikhana street, 74а.

8(727) 261-22-98

4

Auezov District Division

Atadzhanova Sandugash Abdrasilievna

Almaty, 050091, Abylaikhana street, 74а.

8(727) 261-35-77

5

Bostandyk District Division

Korganbayeva Meruert Tursynzhanovna

Almaty, 050091, Abylaikhana street, 74а.

8(727) 261-97-57

6

Zhetysu District Division

Rkhimbayeva Kymbat Kaskyrovna

Almaty, 050091, Abylaikhana street, 74а.

8(727) 261-45-71

7

Medeu District Division

Baisinova Dinara Kabdysadykovna

Almaty, 050091, Abylaikhana street, 74а.

8(727) 261-04-00

8

Turksib District Division

Tokumtayeva Kuralay Zhumashkyzy

Almaty, 050091, Abylaikhana street, 74а.

8(727) 261-83-38

вверх