Құжаттардың үлгілері

Бұл құжаттардың барлығы тек үлгі ретінде ұсынылған. Нақты жағдайда құжат мәтіні өзгеруі мүмкін. Ол нақты жағдайға байланысты, сонымен қатар енгізілетін заңдылық актілердің өзгеруімен тікелей құрылады.

Акт отсутствия на рабочем месте

Договор аренды транспортного средства

Договор подряда

Договор поставки

Исковое заявление о взыскании страховой суммы

Исковое заявление о расторжении брака

Иск о раст. брака и определении порядка общения

вверх